WIBOR to składowa oprocentowania kredytu

WIBOR – czym jest i jakie są rodzaje?

Termin WIBOR często pojawia się w programach poświęconych gospodarce, a także w prasie i serwisach finansowych. Jest istotny nie tylko dla kredytobiorców, ale również osób lokujących w bankach swoje oszczędności.

Oceniając atrakcyjność danej oferty lokaty terminowej, konta oszczędnościowego czy produktu kredytowego, zwracasz uwagę przede wszystkim na oprocentowanie. Jednak w czasie trwania umowy zawartej z bankiem jego wysokość może ulegać zmianom. Jest to szczególnie istotne w przypadku kredytów hipotecznych, które zaciągane najczęściej długoterminowo są najbardziej narażone na wzrost wysokości raty, w wyniku zmian stóp procentowych. W każdej umowie kredytowej dotyczącej zakupu nieruchomości (i nie tylko) znajdziemy tajemniczy skrót „WIBOR”.

WIBOR ma kluczowy wpływ na wysokość wszystkich kredytów udzielanych przez instytucje bankowe w kraju. Określa, znaczącą część kredytu oraz wpływa na wysokość odsetek. Przykładowo, jeśli WIBOR wynosi 3,7%, a marża 1% to oprocentowanie będzie równe 4,7%. A więc, jeśli wartość WIBOR wzrasta to rośnie wysokość raty kredytu czy pożyczki. Analogicznie funkcjonuje przy spadku.

Co to jest WIBOR?

Pojęcie WIBOR oznacza Warsaw Interbank Offered Rate – wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Jest to, zatem po prostu stopa procentowa, po jakiej banki komercyjne będące uczestnikami panelu WIBOR udzielają pożyczek innym bankom komercyjnym.

Stopa WIBOR ustalana jest codziennie (w każdym dniu roboczym) o godzinie 11, w trakcie tzw. fixingu WIBOR. Fixing polega na tym, że każdy z kilkunastu największych na polskim rynku banków komercyjnych podaje stopę oprocentowania, po której jest skłonny w danym dniu pożyczyć pieniądze innym bankom. Następnie, po uwzględnieniu wszystkich złożonych ofert (z wyjątkiem dwóch najwyższych i dwóch najniższych), wyliczana jest wartość uśredniona. Wyliczona w ten sposób średnia arytmetyczna to właśnie stopa WIBOR.

Rodzaje WIBORu

Co istotne, WIBOR to w praktyce nie jedna, lecz cały szereg różnych stóp procentowych. Najpopularniejsze stawki WIBOR 1M, 3M, 6M, 9M lub 12 M to różnego rodzaju stopy procentowe. Wyliczane są one każdego dnia zgodnie z opisanym wyżej schematem. Każda z nich obejmuje jednak odmienne okresy kredytowania, dlatego też opatrzone zostały one różnymi oznaczeniami.

Symbole, jakie znajdujemy przy stopach WIBOR, takie jak ON, TN, 1T, 2T, 1M, 3M, 6M, 9M czy 12M mają zatem znaczenie dosyć jasne, a każde wyliczenia ustalane są właśnie pod kątem tych zmiennych. Te symbole mają duże znaczenie przy wyliczaniu oprocentowania kredytu hipotecznego. Stopa WIBOR 3M to nic innego jak koszt 3-miesięcznej pożyczki na rynku międzybankowym.

Do WIBOR-u bank dokłada jeszcze swoją stałą marżę i w ten sposób liczy, ile odsetek będziesz musiał zapłacić. Warto wiedzieć, że czasami banki ustalają oprocentowanie lokat dla klientów, bazując na stawce WIBOR.