wniosek o rozłożenie długu na raty u komornika

Rozłożenie długu na raty u komornika

Ponad ¾ Polaków deklaruje, że przynajmniej raz w życiu wzięła pożyczkę lub kredyt. Każdy z nas lubi korzystać z życia, ile się da – nawet jeśli jest to często życie na kredyt lub na raty. Za pożyczone pieniądze możemy kupić auto, wyremontować mieszkanie, a nawet i wyjechać na wakacje. Jednak w życiu zdarzają się różne przypadki takie jak wypadek, choroba, nagłe potrzeby finansowe, które mogą znacznie przekreślić dotychczasowe plany i przeszkodzić w zwrocie długu.

Niespłacone raty pożyczek lub kredytów mogą skutkować wypowiedzeniem umowy pożyczki przez wierzyciela, firmę pożyczkową lub bank. Ponadto wierzyciel może wezwać komornika do odzyskania należnych długów, wtedy gdy sytuacja finansowa dłużnika nie pozwala na spłacenie zobowiązania. W tym właśnie momencie warto napisać wniosek o rozłożenie długu na raty.

Wniosek o rozłożenie długu na raty może być naszą jedyną szansą, kiedy spłata chwilówki online lub kredytu staje się problemem.

Rozłóż swoje długi na raty

Niespłacone długi są nie tylko problemem natury finansowej, ale również poważnym zmartwieniem psychicznym. Często zaciągane kredyty, chwilówki, atrakcyjne karty kredytowe czy też konta debetowe lub promocyjne zakupy na raty – to wszystko może być przyczyną wpadnięcia w problemy finansowe.

Przede wszystkim, jeżeli jeszcze nie posiadamy komornika, a nasz przeterminowany dług wynika na przykład z zaciągniętych chwilówek, to warto skontaktować się z firmą pożyczkową i zapytać, czy jest możliwe jakieś polubowne rozwiązanie problemu.

Natomiast, jeśli sytuacja zabrnęła zbyt daleko i dostaliśmy już pismo od komornika, albo jeśli komornik już zawitał do naszych drzwi. To przede wszystkim warto zastanowić jaką część pieniędzy z naszej obecnej wypłaty jesteśmy w stanie przeznaczyć na spłatę długów. Podczas przebiegającej rozmowy z komornikiem należy zaproponować spłatę zadłużenia na raty, podając konkretną sumę, jaką jesteśmy w stanie wpłacać.

Wierzyciel uzyska w ten sposób gwarancję pozasądowego otrzymania zaległej płatności i zapewnienie, że pieniądze zostaną przez konsumenta zwrócone. Dłużnik z kolei poprzez wniosek o rozłożenie długu na raty uniknie widma nie tylko dalszego trwania windykacji, ale i innych, dalszych konsekwencji (egzekucji komorniczej).

Wniosek o rozłożenie długów

Komornik to funkcjonariusz publiczny działający przy właściwym sądzie rejonowym. Jako funkcjonariusz publiczny jest zobligowany do odpowiadania na wszystkie pytania dłużnika? Również na pytania związane z rozłożeniem długu u komornika na raty.

Więc jeśli masz zobowiązanie, z którego spłatą sobie nie radzisz? Spoczywa na tobie dług, którego nie jesteś w stanie spłacić jednorazowo? Jednym ze sposobów na wyjście z sytuacji jest wniosek o rozłożenie długu na raty. To dobry sposób na zmianę warunków spłaty długu i uregulowanie zaległości finansowych, mimo zaistniałych przeszkód.

Wniosek o rozłożenie długu na raty powinien zawierać:

  • Dane dłużnika – imię, nazwisko i adres;
  • Dane formalne — miejscowość i datę sporządzenia wniosku;
  • Nagłówek stanowiący, o czym jest pismo: wniosek o rozłożenie długu na raty;
  • Zdanie stanowiące istotę pisma, np. Proszę o rozłożenie długu na raty – zalecana jest forma grzecznościowa;
  • Informację, jaka jest wysokość całego długu i ile zostało już spłacone;
  • Propozycję spłaty, np. z rozbiciem na kwoty miesięcznie lub na daty – dłużnik nie powinien proponować zbyt małych kwot, jednak ich wysokość powinna być taka, aby był on w stanie spłacić je w podanym terminie;
  • Uzasadnienie – w tym miejscu należy wyjaśnić, dlaczego prosi się o rozłożenie długu na raty (np. poniesienie niezaplanowanych niezbędnych wydatków, obniżka wynagrodzenia, utrata pracy, choroba) – powód powinien być wiarygodny oraz wyrażony zwięźle i konkretnie;
  • Do pisma można dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową, np. paski wynagrodzeń czy rachunki za czynsz;
  • Wyślij tak przygotowane i podpisane pismo. Wniosek możemy przesłać pocztą, mailem lub zanieść bezpośrednio do biura obsługi klienta, znajdując adres na stronie internetowej firmy, w której mamy dług;
  • Oczekuj na odpowiedź. Pamiętaj, że wierzyciel lub firma windykacyjna mogą przystać na twoją propozycję lub zaproponować ugodę na innych warunkach.