NetGotówka pożyczka dla ukraińców

Pożyczki dla obcokrajowców

Nie trudno zauważyć, że w naszym kraju przybywa cudzoziemców. Większość to osoby pochodzące z Ukrainy, które przyjechały do Polski, w poszukiwaniu lepszych warunków życiowych i znalezieniu tutaj pracy. Takie osoby, które decydują się na życie w Polsce niejednokrotnie chcą się ubiegać o kredyt.

Obcokrajowiec, który dłuższy czas żyje w Polsce ma możliwość starania się zarówno o kredyt z banku, jak i pożyczkę online. W tej sprawie jest on na równi traktowany z obywatelem Polski. Pożyczki i kredyty na dowolny cel pozwalają na realizację marzeń czy inwestycji nagłych, których nie możemy odkładać na później.

Podstawą udzielenia kredytu gotówkowego, bez względu na kraj pochodzenia, jest osiąganie legalnych dochodów na terenie Polski

Jakie szanse mają obcokrajowcy na pożyczkę w Polsce?

Jeszcze do nie tak dawna żadna instytucja pozabankowa w Polsce nie udzielała pożyczek obcokrajowcom. Dzisiaj na szczęście większość banków oraz innych instytucji udzielających pożyczek obcokrajowcom wymaga od osób spoza Unii Europejskiej jedynie karty stałego pobytu oraz wizy. Na polskim rynku znajduje się kilka wiarygodnych firm pożyczkowych, które udzielają pożyczek dla obcokrajowców. Do prawidłowej weryfikacji klienta niezbędne są:

  • Aktualny paszport;
  • Polski numer telefonu komórkowego oraz polskie konto w banku;
  • Legalne zamieszkanie oraz zameldowanie na terenie Polski;
  • Legalne zatrudnienie i udokumentowane dochody;
  • Status rezydenta długoterminowego – kluczowy parametr, który daje wnioskującemu prawo do stałego pobytu w Polsce i legalnej pracy. Tutaj również znajduje się jego rezydencja podatkowa;
  • Karta czasowego pobytu – gdy obcokrajowiec nie posiada jeszcze karty stałego pobytu;
  • Nadany numer PESEL – automatycznie przypisywany jest każdej osobie, która ma zgodę na stały pobyt w Polsce. Pozostali mogą złożyć wniosek o jego nadanie w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania bądź opcjonalnie w urzędzie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. Co ciekawe – nadawany jest on również innym grupom, np. uchodźcom – jednak Ci nie mogą wnioskować o pożyczkę;
  • Zdolność kredytowa – np. popularne pożyczki dla Ukraińców przyznawane są na podstawie współpracy polskiego BIK z jego ukraińskimi odpowiednikami: Ukrainian Bureau of Credit Histories (UBCH) oraz International Buerau of Credit Histories (IBCH). Dzięki temu instytucje finansowe mają dostęp do historii kredytowej klienta jeszcze za czasów, gdy mieszkał on w swoim ojczystym kraju;
  • Rodzaj umowy — preferowana jest umowa o pracę na czas nieokreślony lub ewentualnie umowa o pracę na czas określony. Wiele banków udziela kredytów osobom, które mają dochód z umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło), a także kontraktów i samozatrudnienia.

Netgotówka dla obcokrajowców

W ostatnich latach, Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla cudzoziemców, szukających tutaj nowej pracy i nowego życia. Jedną z firm, która bardziej elastycznie podchodzi do zagadnienia obywatelstwa klienta, jest Netgotówka. Aktualnie z oferty firmy, mogą skorzystać nie tylko osoby z polskim obywatelstwem, ale również osoby posiadające obywatelstwo ukraińskie.

Firma Netgotówka oferuje chwilówki od 600 zł do 1400 zł z terminem spłaty pożyczki – od 2 do 6 tygodni. Pożyczki udzielane są osobom pełnoletnim, posiadającym konto w banku, telefon komórkowy oraz adres e-mail. Niezbędnym warunkiem uzyskania pożyczki dla obcokrajowców jest otrzymywanie wynagrodzenia na swoje konto bankowe. Osoba składająca wniosek o pożyczkę w Netgotówka, nie może być osobą figurującą, jako nierzetelny dłużnik w bazach dłużników, BIK i innych podobnych rejestrach. Osoby posiadające obywatelstwo ukraińskie powinny dołączyć do wniosku o pożyczkę dodatkowe dokumenty (skan lub zdjęcie), które wymagane są we wniosku o pożyczkę.