Pożyczka a urząd skarbowy

Pożyczanie pieniędzy a Urząd Skarbowy

Pożyczka tak naprawdę jest zewnętrznym źródłem finansowania i instrumentem, który może być swobodnie wykorzystywany na realizację różnych celów. Można ją zaciągnąć w banku, w firmie pozabankowej, ale i od członków swojej rodziny. Trzeba jednak wiedzieć, ile można pożyczyć od rodziny bez podatku i jak powinna wyglądać umowa pożyczki od rodziny.

Często może się również tak zdarzyć, że banki odmawiają nam udzielenie pożyczki, dlatego jedynym wyjściem pozostają pożyczki pozabankowe, które delikatnie mówiąc są mało korzystne. W takim przypadku wielu ludzi pożycza pieniądze od rodziny lub znajomych. Jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ w określonych sytuacjach pożyczki prywatne mogą być zupełnie zwolnione z podatku. Warto jednak wcześniej samemu zainteresować się, jak wygląda to w kwestii opodatkowania, oraz jak przeprowadzić taką operację.

Każda pożyczka podlega podatkowi

Według przepisów prawa każda pożyczka podlega podatkowi wynoszącemu 2 proc. całej sumy. Wyjątek stanowią pożyczki rodzinne (udzielane przez: rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, małżonków, zstępnych, wstępnych, macochę, ojczyma, pasierba) nieprzekraczające jednorazowo kwoty 9637 zł. Taką sumę można jednak pożyczyć tylko raz na pięć lat.

Każda osoba ma możliwość pożyczenia pieniędzy od najbliższej rodziny na nieograniczoną kwotę bez płacenia podatku, jednak wymaga to poinformowania odpowiedniego urzędu, co skutkuje zwolnieniem z obowiązującego podatku.

Czy pożyczkę trzeba zgłaszać do urzędu?

Pożyczki od instytucji bankowych, czy też kredyty z banków są całkowicie zwolnione z konieczności zapłaty podatku. Na ogół, więc klienci tych instytucji finansowej w ogóle nie muszą sobie zaprzątać głowy tą kwestią. Inaczej jest, gdy pożyczamy prywatnie od rodziny czy od znajomych.

Nie każda pożyczka w rodzinie musi być sformalizowana i zgłoszona. Jeżeli nie przekracza kwoty 9637 zł u jednej osoby w ciągu 5 lat, takiego obowiązku nie ma. Jeżeli mowa o kwotach wyższych, pojawia się konieczność udokumentowania.

Zwolnienie z PCC jest możliwe, kiedy:

  • W terminie 14 dni od zawarcia umowy i powstania obowiązku podatkowego złożymy deklarację PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • Ważne jest również przedstawienie dowodu udzielonej pożyczki, może to być np. potwierdzenia przelewu bankowego.

Czy trzeba płacić podatek od pożyczki?

Według obowiązującego prawa, każda prywatna pożyczka musi zostać opodatkowana w wysokości 2% podatkiem PCC. Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków, przez które można podatku uniknąć.

  • Pożyczki od najbliższej rodziny o wartości do 9.637 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat, nie są opodatkowane. Pożyczki o wyższej wartości również mogą być nieopodatkowane, jednak należy ten fakt zgłosić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego i należycie udokumentować. Najczęściej za najbliższą rodzinę uznawani są: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierb, rodzeństwo. Jedynym wyjątkiem są tutaj pożyczki pomiędzy teściami, zięciem i synową;
  • Unikniemy również podatku pożyczając od dalszego członka rodziny, np. wujka czy szwagra. Kwota pożyczki może jednak wynieść maksymalnie 5000 złotych w ciągu kolejnych 3 lat kalendarzowych lub łącznie 25000 złotych, jeśli pieniądze pożycza kilka osób;
  • Podatku nie zapłacimy również, wtedy gdy pożyczki są udzielone przez przedsiębiorców udzielających pożyczek i nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium RP;
  • Pożyczki z kas, na przykład kas funduszów zakładowych, związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  • Pożyczki udzielone przez wspólnika w spółce kapitałowej;
  • Od pożyczek rzeczy zindywidualizowanych, np. obraz, samochód.