Nie spłacam pożyczki czy grozi mi komornik

Nie spłacam pożyczki. Czy grozi mi komornik?

Po pożyczkę lub kredyt sięgamy wtedy, gdy jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej. Tego typu produkt finansowy jest nam zwykle potrzebny na remont mieszkania, naprawę auta, na zakupy, na opłacenie bieżących rachunków. Jak i również wtedy, gdy dopada nas bardzo ciężka choroba lub gdy chcemy wyjechać na wakacje.

Każda osoba, która zaciąga pożyczkę wie, że ważne jest trzymanie się wyznaczonego terminu spłaty zobowiązania. Często jednak zdarza się tak, że wiele ludzi ma z tym problem. A nieterminowe spłacenie pożyczek i kredytów nie wróży niczego dobrego.

W życiu zdarzają się różne nieprzewidziane sytuacje takie jak utrata pracy, która powoduje, że nie starcza nam środków na raty. Zwykle kilkudniowe opóźnienie w spłacie nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji, ale już powyżej miesiąca od terminu spłaty ostatniej raty możemy wpaść w tarapaty.

Konsekwencja dla niespłacających?

Brak spłaty pożayczki skutkuje przykrymi konsekwencjami, które są określone w umowie pożyczkowej. Pożyczkodawca powinien o nich poinformować pożyczkobiorcę pisemnie.

  1. Pierwszym skutkiem będzie naliczanie karnych odsetek, które zliczone razem mogą dać pokaźną sumę, a ta z pewnością nie ułatwi spłaty zobowiązania;
  2. Popularną formą upominania dłużnika o jego zaległościach w spłacie pożyczki jest wysyłanie monitów, czyli wezwań do zapłaty. Oczywiście kosztami monitów obciążony zostanie dłużnik;
  3. Gdy monity nie pomogą oraz odsetki innym wyjściem jest — windykacja polubowna — na tym etapie odbywają się negocjacje i rozmowy z dłużnikiem, które prowadzone są za pomocą różnych form monitów oraz osobistych wizyt windykatora. Przed rozpoczęciem rozmów warto poznać zasady negocjacji z pożyczkodawcą. Bardzo często proces windykacyjny udaje się zakończyć już na tym etapie;
  4. Windykacja sądowa – do rozwiązania problemu za pomocą sądu dochodzi do niego wtedy, gdy polubowne próby porozumienia nie przyniosły efektów. Dzięki wyrokowi sądu windykator zyskuje tytuł egzekucyjny, który następnie opatrzony zostaje klauzulą wykonalności. Stanowi ona podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej;
  5. Windykacja komornicza i pokomornicza – na tym etapie do działania przystępuje komornik i podejmuje takie czynności jak: licytacja mienia ruchomego lub nieruchomości, szukanie ukrytego majątku dłużnika, ogólny nadzór egzekucji.

Kiedy grozi mi komornik?

W Polsce o komornikach słyszy się coraz więcej, nie zawsze dobrze, jednak trzeba przyznać, że liczba kancelarii komorniczych wzrasta. Komornik pojawia się wtedy, gdy ludzie przestają terminowo spłacać swoje kredyty i pożyczki, zalegania z opłatami albo zadłużonych alimentacyjnie.

Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest prowadzenie egzekucji sądowej, w ramach której dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.

Na początku komornik zwykle chce zająć wynagrodzenie za pracę. Zgodnie z przepisami nie może jednak podjąć całej sumy, ale pozostawić taką, która jest możliwa do egzystencji. Jak wiadomo dług każdego rodzaju w pewnym momencie może doprowadzić do zajęcia m.in. pensji, ruchomości i nieruchomości oraz innych własności.

Komornik może również przeprowadzić zajęcie komornicze wskazanego przez wierzyciela mienia, na przykład może być to samochód, sprzęt RTV, nieruchomość. Dłużnik dodatkowo obciążany jest kosztami postępowania egzekucyjnego, czyli wynagrodzeniem dla komornika. Uzyskane w ten sposób własności mogą być następnie sprzedane w trybie tzw. licytacji publicznej.