Najtańszy kredyt studencki - koszty

Kredyt studencki

Koniec roku maturzystów już był, więc czas rozpocząć wymarzone wakacje. A po wakacjach wielu młodych ludzi wybiera się na studia w mniejszym lub w większym mieście. W tym czasie wielu młodych ludzi stara się i kredyt studencki, który może podratować budżet na akademickie życie.

Od 1 stycznia 2019 r. o kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Kredyt studencki to specjalny kredyt udzielany jedynie studentom i doktorantom uczelni oraz jednostek akademickich. Kredyty te mają bardzo niskie oprocentowanie dzięki temu, że dopłaty do nich finansowane są z budżetu państwa. Kredytów studenckich na warunkach określonych przez Państwo udzielają wybrane banki komercyjne. Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

Instytucje

  1. PKO Bank Polski S.A.;
  2. Bank PEKAO S.A.;
  3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi);

W każdym z banków warunki uzyskania kredytu są takie same, ale różnice mogą wystąpić w sposobie dokonywania przez banki oceny zabezpieczenia spłaty kredytu.

Cel kredytu studenckiego

Kredyt studencki z pewnością może być przeznaczony na dowolny cel. Mogą go otrzymać studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. Dotyczy to nie tylko studentów uczelni publicznych, ale również niepublicznych. Kredyt studencki dostanie każda osoba do 25 roku życia i nie ma znaczenia, czy osoba studiuje w systemie dziennym, wieczorowym czy zaocznym.

Dla kogo jest ten kredyt?

Na kredyt studencki szczególnie chętnie decydują się osoby, które podejmują studia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Dzięki takiemu wsparciu finansowemu w ciągu tych kilku lat nie muszą polegać na swoich rodzicach ani podejmować pracy, która często koliduje z możliwością pełnego przygotowania się do egzaminów na trudniejszych kierunkach.

Wielu młodych ludzi, którzy starają się o kredyt studencki, pieniądze najczęściej wydaje na różne wydatki. Związane one są niewątpliwie z dojazdami, koszty związane z nauką, na mieszkanie, na życie oraz na imprezy. Jak i również wielu młodych ludzi odkłada pieniądze na wakacje, na wszelakie kursy, zainteresowania lub używa ich, jako wkład do rozpoczęcia działalności.

Najtańszy kredyt na rynku

Kredyt studencki to przede wszystkim forma pomocy finansowej dla studentów, która istnieje od 1998 roku. Jest to również jedna z tańszych opcji pożyczki na rynku.

Główną cechą takiego kredytu jest to, że otrzymuje się go jeszcze w trakcie studiów, a spłacać można dopiero po dwu latach od zakończenia okresu studiowania. Na dodatek kredyt studencki nie jest w ogóle oprocentowany przez cały okres studiów. W tym czasie jedynym kosztem jest naliczana co miesiąc prowizja, która wynosi od 3 zł do 12 zł miesięcznie. Dopiero po dwóch latach od momentu zakończenia nauki zaczynają naliczać się odsetki od długu, lecz są one bardzo niskie.

Kredyt studencki udzielany jest maksymalnie na cały okres studiów pierwszego i drugiego stopnia, czyli na 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – na 4 lata. Wypłata przyznawana jest studentowi przez 10 miesięcy trwania roku akademickiego (od września od czerwca).