Kredyt lombardowy pod zastaw

Kredyt lombardowy

Pożyczki i kredyty to w dzisiejszych czasach jedne z najbardziej popularnych produktów bankowych. Zaciągają je obecnie wszyscy, począwszy od osób prywatnych, firmy oraz większe instytucje. Ich popularność cały czas rośnie, dlatego, że występują one w wielu różnych rodzajach, dzięki czemu każdy ma szansę znaleźć idealny kredyt dla siebie. Oprócz popularnych kredytów zabezpieczanych hipoteką oraz kredytów gotówkowych na rynku bankowym możemy skorzystać również z kredytów lombardowych.

Tego typu pożyczki lombardowe to pożyczki, które oferowane są pod zastaw. Najczęściej dostępne są w lombardach, które funkcjonują na terenie całej Polski. Kredyt ten udzielany jest przez banki osobom fizycznym lub przedsiębiorcom. Dość charakterystyczną jego cechą jest to, że udzielany jest pod zastaw ruchomości w tym głównie papierów wartościowych, towarów, metali szlachetnych.

Czym jest kredyt lombardowy?

Dość popularny kredyt lombardowy to kredyt krótkoterminowy, wybierany przez wielu ludzi, którzy znaleźli się w nagłej potrzebie dodatkowej gotówki. Taki kredyt trwa od 7 dni do 3 miesięcy.

Najczęściej kredyt ten udzielany jest pod zastaw lub jako zabezpieczenie pewnej ruchomości. Najczęściej takiej jak papiery wartościowe, metale szlachetne, prawa majątkowe czy też innych łatwo zbywalnych ruchomości. Charakterystyczną cechą tego kredytu jest fakt, iż w momencie udzielenia kredytu bank przejmuje przedmiot zastawu, a więc ma prawo do ich sprzedaży w momencie, kiedy dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Drugą istotną kwestią w sprawie kredytu lombardowego jest to, że jest on wysoko oprocentowany, a procent potrąca się zazwyczaj od razu od wypłacanej kwoty. Koszt wyceny zastawu spoczywa na kredytobiorcy. Dokonuje jej wskazany przez bank specjalista. Niestety nie można oczekiwać, iż otrzymany kredyt będzie stanowił równowartość zastawu. Zwykle stanowi on od 20% do 80% jego wartości. Ta krótka charakterystyka pokazuje, iż należy się dobrze zastanowić, czy rzeczywiście sytuacja zmusza nas do zaciągnięcia kredytu lombardowego.

Ile kosztuje kredyt lombardowy?

W dzisiejszych czasach kredyt lombardowy, zwany często kredytem pod zastaw lub kredytem na zabezpieczenie, to specyficzny rodzaj finansowania, którego zabezpieczeniem w odróżnieniu od pozostałych form finansowania jest ruchomość.

Wizyta w lombardzie jest jedną z możliwych metod pozyskania gotówki. Obecnie uzyskanie pożyczki możliwe jest poprzez przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia – najczęściej to zastaw rzeczy ruchomej. Oczywiście, aby dostać taką właśnie pożyczkę, rzecz oddawana pod zastaw musi mieć określoną wartość – to od niej zależy kwota, którą będziemy mogli otrzymać.

Pożyczki lombardowe

Pożyczki oferowane przez lombardy to kredyty krótkoterminowe. Najczęściej 31 dni kalendarzowych, ale istnieje możliwość przedłużania okresu spłaty.

W Polsce ustalaniem aktualnej wysokości podstawowych stop bazowych zajmuje się Rada Polityki Pieniężnej. Stopa kredytu lombardowego ustalona jest przez prawo i wynosi obecnie 2,5%. Ta wielkość ma znaczenie dla kredytobiorców przy obliczaniu kosztów odsetkowych pożyczki. Instytucje udzielające kredytów lombardowych oprócz stopy lombardowej naliczają do oprocentowania swych kredytów również marżę. Wszystko dlatego, że kredytodawca musi się zabezpieczyć przed ryzykiem związanym ze spadkiem wartości zabezpieczenia (zastawu) – zwłaszcza tego w postaci towarów.

Lombard pobiera również prowizje od każdej udzielonej pożyczki. Obecnie wysokość prowizji zależna jest od wysokości pożyczki oraz terminu spłaty. Z reguły, im dłuższy termin spłaty i im bardziej wartościowy przedmiot, tym prowizja jest wyższa. Minimalna prowizja zależy od wartości przedmiotu i okresu pożyczki.