W jak sposó odstąpić od umowy pożyczki

Jak odstąpić od umowy pożyczki?

Życie pisze różne scenariusze i zdarzają się sytuacje, że nagle, w bardzo krótkim czasie potrzebujemy określoną sumę pieniędzy. Bywa, że nie możemy jej pożyczyć od rodziny czy od znajomych dlatego korzystamy z pierwszej lepszej oferty nie wnikając w związane z nią koszty i warunki. Po kilku dniach i przemyśleniu sprawy znajdujemy jednak o wiele atrakcyjniejszą ofertę. Co zatem możemy zrobić w takiej sytuacji?

Jeżeli nie upłynęło więcej niż 14 dni od podpisania umowy pożyczki, każdy konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy. Takie rozwiązanie jest bezpłatne, jednak trzeba liczyć się z tym, że niektóre poniesione koszty nie zostaną zwrócone.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Umowa pożyczki to najważniejszy element w procesie pożyczania, dlatego też tak ważne jest, aby każdy pożyczkobiorca wiedział, na co powinien zwrócić uwagę czytając umowę pożyczkową. Najważniejsze elementy, które muszą być zawarte w umowie to:

  • Strony umowy, czyli określenie pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy;
  • Opis przedmiotu umowy – czy jest to pożyczka ratalna, czy chwilówka;
  • Koszty pożyczki;
  • Czas trwania umowy;
  • Termin oraz zasady zwrotu gotówki;
  • Konsekwencje nieterminowej płatności;
  • Odstąpienie od umowy;
  • Podpisy stron umowy.

W celu odstąpienia od umowy pożyczki należy złożyć specjalny, pisemny wniosek z własnoręcznym podpisem. Firma pożyczkowa, w której dany klient zaciągnął pożyczkę zobowiązana jest do dostarczenia wzoru takiego wniosku w chwili podpisywania umowy.

W formularzu odstąpienia od umowy powinien znaleźć się adres i nazwa pożyczkodawcy. Niekiedy taki wniosek dostępny jest również na stronie internetowej instytucji udzielającej pożyczki online. Dokument taki najlepiej złożyć osobiście w siedzibie pożyczkodawcy. Można dodatkowo poprosić o kopię złożonego dokumentu. Jeśli jednak pożyczkobiorca nie ma możliwości osobistej wizyty, wniosek może dostarczyć również listownie, ale bardzo ważne jest, by zrobić to za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Tylko wtedy mamy pewność, że dokument dotarł do firmy pożyczkowej i został odebrany przez jej pracownika. W przypadku wysłania wniosku listownie za datę odstąpienia od umowy nie liczy się data otrzymania dokumentu przez firmę pożyczkową, a data stempla pocztowego.

Czy każdy może odstąpić od umowy pożyczki?

Każdy z nas ma prawo do odstąpienia od pożyczki krótkoterminowej bez względu na przyczynę. Na zrezygnowanie z pożyczki mamy 14 dni. Pochopne zaciągnięcie zobowiązania lub nagła zmiana naszej sytuacji finansowej może przydarzyć się zawsze. Warto wtedy wiedzieć, jak sporządzić pismo do firmy pożyczkowej czy banku, aby nasza prośba została rozpatrzona pozytywnie.

Odstąpienie w tym terminie od umowy pożyczki nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji dla klienta. Klient musi tylko oddać pożyczone pieniądze oraz odsetki, które naliczono od dnia wypłaty do dnia zwrotu środków. Klient jest zobowiązany do oddania pożyczki w ciągu 30 dni od dnia złożenia stosownego oświadczenia. Instytucja finansowa nie może utrudniać klientowi odstąpienia od umowy.