czy każdy klient jest sprawdzany w BIK

Czy każdy klient jest sprawdzany w BIK?

W dzisiejszych czasach nie każda osoba wie, że terminowość spłaty kredytów i pożyczek rejestrowana jest przez Biuro Informacji Kredytowej. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają kredyty. Większość tych Informacji przekazywana jest do BIK przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym.

Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które są lub były spłacane nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazywane przez banki, SKOK-i lub instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. Zarówno kredyty spłacane terminowo, jak i kredyty spłacane z opóźnieniem.

W informacjach przekazywanych do BIK znajdują się dane osobowe klienta oraz szczegóły dotyczące jego kredytów, m.in. data ich udzielenia, rodzaj kredytu (np.hipoteczny), liczba i wysokość rat, waluta oraz terminowość spłat.

Sprawdzenie w BIK to koszty dla pożyczkodawcy

Dostęp do danych zgromadzonych w BIK mają instytucje współpracujące z BIK na zasadzie wzajemności. Oznacza to, że banki i SKOK-i, a więc instytucje ustawowo mają prawo pobierać informacje na temat swoich klientów za każdym razem, gdy ci składają wniosek o pożyczkę.

Przed udzieleniem pożyczki firmy pozabankowe proszą swoich klientów o wyrażenie zgody na odpowiednie zapytanie. Jeśli zgoda zostanie udzielona, to nie ma przeszkód prawnych w odpytaniu tych baz i wykorzystaniu danych z nich pochodzących.

W kwestii rozpatrzenia reklamacji czy wykonywania innych czynności bankowych, gdzie niezbędne jest pobranie raportu BIK, bank może wystąpić z zapytaniem monitorującym. Raport z BIK umożliwia zdobycie informacji o swoim kliencie oraz kontrolę zobowiązań posiadanych w innych bankach. Pobierając raport BIK dowiesz się, czy bank może sprawdzić BIK bez Twojej zgody. Najczęściej na raporcie wyszczególnione są zapytania kredytowe oraz zapytania monitorujące, dlatego bez problemu sprawdzisz jak często bank monitorował Twoją osobę w BIK.

Dlaczego firmy sprawdzają klientów?

Raport BIK to pierwsza rzecz, którą sprawdzają instytucje finansowe przed udzieleniem kredytu. Jego analiza pozwoli zbadać twoją zdolność kredytową i szanse na pożyczkę.

Każdy klient korzystający z kredytu, pożyczki, kart kredytowych czy debetów/limitów, a także dokonujący zakupów na raty, znajdzie się w bazie informacji kredytowej. Ściślej rzecz ujmując, znajdzie się tam jego historia kredytowa, a więc dane na temat tego, ile kredytów zaciągnął, jak je spłacał czy spłaca aktualnie.

Zainteresowane instytucje dowiedzą się, czy klient spóźniał się z płatnościami, jeśli tak to, jak długo, czy nagminnie korzystał z debetu, jak często zaciągał kredyty czy pożyczki. Bank czy inna instytucja finansująca zbierze informacje i oceni, z jak dużym ryzykiem będzie mieć do czynienia w przypadku danego klienta. Dane z BIK pozwalają podjąć decyzję o przyznaniu kredytu. Co istotne, banki mają obowiązek korzystać z tych danych, zaś firmy pożyczkowe mają taką możliwość, ale nie muszą z niej skorzystać.