Kredyt z banku ze zdolnością kredytową

Co to jest zdolność kredytowa?

W dzisiejszych czasach praktycznie każda pełnoletnia osoba starała się o kredyt w banku lub o pożyczkę w firmie pozabankowej. Każda instytucja czy to bankowa, czy to pożyczkowa sprawdza szczegółowo finanse osoby, która chce pożyczyć pieniądze. W tym celu bank najczęściej weryfikuje twoją zdolność kredytową — sprawdzając w ten sposób czy klient ma szansę oddać dług.

Badanie zdolności kredytowej

Do zbadania zdolności kredytowej służy analiza kredytowa. Dzięki niej można ocenić ryzyko kredytowe związane z udzieleniem kredytu określonemu pożyczkobiorcy. Na ryzyko kredytowe wpływa bardzo wiele czynników, między innymi to wysokość udzielonego kredytu, jego przeznaczenie, długość okresu kredytowania, ponadto sytuacja finansowa kredytobiorcy, jego historia kredytowania oraz cechy, w tym wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, forma zatrudnienia.

Do najważniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową należą:

  • Wysokość dochodów – oczywiście, im będziemy mieli lepsze dochody, tym większą pożyczkę czy kredyt będziemy mogli otrzymać;
  • Źródła oraz systematyczność uzyskiwania dochodów – obecnie preferuje się umowę o pracę na czas nieokreślony, ale możemy też otrzymać pożyczki, jako osoby pracujące na umowie cywilnoprawnej, posiadające własną działalność, renciści, emeryci;
  • Miesięczne koszty utrzymania (czynsz, rachunki itd.);
  • Wysokość kredytu – im wyższa kwota, tym wyższą zdolność musimy posiadać;
  • Na jaki okres kredytowania – dłużysz okres pozwala na uzyskanie mniejszej raty;
  • Wiek kredytobiorcy;
  • Sytuacja rodzinna kredytobiorcy;
  • Wysokość wkładu własnego;
  • Oraz bieżące zadłużenia (wysokość kredytów, które spłacasz, karty kredytowe, debet na koncie itp.);
  • Duży wpływ ma również historia kredytowa – problemy ze spłatą zadłużeń odnotowane w bazach, na przykład BIK i BIG, obniżają zdolność kredytową.

Warto również wspomnieć, że każda osoba, zanim zdecyduje się wnioskować o kredyt lub pożyczkę, powinna sama sprawdzić swoją zdolność kredytową. Najprostszym sposobem jest pobranie Raportu BIK.

Zdolność kredytowa a wiek

Podczas liczenia zdolności kredytowej uwzględniana jest także charakterystyka wnioskodawcy. Instytucja finansowa zwraca uwagę między innymi na wiek. Banki udzielają kredytów hipotecznych na okres nie dłuższy niż 35 lat, przy czym ostatnią ratę musisz spłacić przed ukończeniem 70 lub do 80 lat. Górna granica zależy od instytucji oraz rodzaju produktu finansowego.

Kredyt w dojrzałym wieku

Ubiegając się o kredyt w dojrzałym wieku, musisz liczyć się też z tym, że jego spłata częściowo obejmie również okres Twojej emerytury. To o tyle ważne, że dla banków ukończenie wieku emerytalnego jest równoznaczne z obniżką dochodów, a co za tym idzie, pogorszeniem zdolności kredytowej. Kryterium wiekowe nie będzie, więc miało żadnego wpływu na ocenę Twojej zdolności pod warunkiem, że jesteś przed 30-stką lub spłata ostatniej raty nastąpi przed potencjalnym przejściem na emeryturę.

Kłopot z uzyskaniem zobowiązania mają również klienci w młodym wieku. W przypadku młodych wnioskodawców niektóre banki udzielają kredytu osobom, które mają ukończone minimum 21 lat. Poza tym wiek kredytobiorcy mocno rzutuje na scoring. Standardowo taki wnioskodawca nie posiada jeszcze żadnej historii kredytowej. Jeśli na dodatek ma on zostać jedynym kredytobiorcą, to może się spodziewać negatywnej oceny scoringowej.

Zdolność kredytowa a dochód

Najważniejszym kryterium branym pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej klienta jest, więc poziom osiąganych dochodów. Jedne banki akceptują umowy cywilnoprawne a inne nie. Inne zaś mogą zażądać przedstawienia umów z 3 ostatnich miesięcy, inne zaś z ostatniego roku.

Najważniejsze z punktu widzenia banku jest jednak to, aby dochody były osiągane w sposób regularny i udokumentowany. Źródło zarobków klienta ma duży wpływ na to, jak dana instytucja wyliczy jego dochód netto oraz jak oceni poziom stabilności jego zatrudnienia. Bank stara się przewidzieć finansową przyszłość kredytobiorcy, aby mieć poczucie, że da on radę w terminie spłacić kredyt wraz z odsetkami. Dlatego zwłaszcza te osoby, które są zatrudnione na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło, powinny wnikliwie przyjrzeć się ofertom i wymaganiom banków, bo różnica w ocenie zdolności kredytowej może sięgać nawet kilkudziesięciu procent.