elektroniczny system rozliczeń międzybankowych

Co to jest Elixir?

Świat zmierza do przodu. Technologie się zmieniają, a wraz z nimi efektywność dokonywania transakcji bankowych. To, co kiedyś było standardem, ustępuje miejsca nowym, bardziej wydajnym i spójnym systemom.

Z punktu widzenia klienta banku wykonanie przelewu jest banalnie prostą czynnością. Wystarczy jedynie zalogować się do systemu bankowości internetowej, wpisać dane odbiorcy, a następnie podać kod autoryzacyjny i wysłać pieniądze. Najczęściej po kilku godzinach przelew jest już u adresata.

Standardowe przelewy bankowe to najczęściej realizowane przez klientów zlecenia płatnicze. Są to te przelewy, które zlecasz w domyślnych ustawieniach w swoim systemie bankowości internetowej lub w oddziale. Standardowe przelewy są rozliczane w systemie Elixir prowadzonym przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Dzięki systemowi ELIXIR przelewy pomiędzy rachunkami bankowymi w różnych bankach są realizowane w ciągu kilku godzin. Duży wpływ na to, kiedy przelew dotrze do odbiorcy ma to, w jakiej godzinie dokonamy transakcji oraz to, w jakim czasie w banku nadawcy i odbiorcy są realizowane przelewy wychodzące i przychodzące.

Przelewy bankowe

W ostatnim czasie jedną z najbardziej popularnych, najwygodniejszych i najprostszych metod dokonywania płatności bezgotówkowych są przelewy bankowe. To czynność, która niegdyś była wykonywana tylko „w okienku” na zlecenie klienta. Obecnie jest dostępna dla każdego w serwisie transakcyjnym bankowości elektronicznej.

Praktycznie każdy bank w Polsce korzysta z usług Krajowej Izby Rozliczeniowej. Głównie po to, aby wszelkie rozliczenia pieniężne pomiędzy klientami różnych banków były prawidłowo realizowane. Instytucja ta ma między innymi za zadanie pośredniczyć w rozliczeniach międzybankowych.

Standardowe rozliczenia transakcji bankowych odbywają się przy użyciu systemu Elixir. Pośredniczy on w wymianie elektronicznych komunikatów pomiędzy instytucjami finansowymi. Komunikaty te zawierają informacje o zleceniach płatniczych i wierzytelnościach klientów różnych banków.

Na ich podstawie banki dokonują obciążeń i uznań na rachunkach wskazanych w zleceniach płatniczych. Czyli po prostu wpłacają i pobierają pieniądze z kont klientów. Rozliczenia są dokonywane w tzw. sesjach. Każdego dnia roboczego mają miejsce 3 takie sesje. W czasie ich trwania system jest otwarty na wymianę komunikatów między jego uczestnikami.

Elixir bankowy

Standardowy przelew bankowy ELIXIR w odróżnieniu od swojego poprzednika, jest systemem opartym w pełni na teletransmisji danych. System funkcjonuje w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej. Jego zadaniem jest wymiana komunikatów o zleceniach płatniczych pomiędzy poszczególnymi bankami.

Elixir jest używany między innymi do wykonywania przelewów, poleceń zapłaty, dowodów wpłaty i obsługi czeków. Ogólnie czas realizacji przelewów międzybankowych w tym systemie wynosi minimum 2 godziny. Przelewy w obrębie tego samego banku (tzw. przelewy wewnętrzne lub wewnątrzbankowe) są bardzo często realizowane w ciągu kilku minut.

Informacje pomiędzy podmiotami systemu przesyłane są w sesjach, w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Codziennie występują trzy sesje: poranna, południowa i wieczorna. Dokładne godziny tych sesji są stałe dla systemu ELIXIR, godziny księgowania środków różnią się jednak dla poszczególnych banków.